Rok 2020

Rok 2020 bol nepredvídateľný kolotoč udalostí. Priniesol veľa ťažkých chvíľ, ktoré znamenali aj pre nás obmedzenia v tréningovom procese. Zároveň však prišli aj milé, nečakané chvíle, ktoré nás veľmi potešili. Vďaka finančnej podpore od Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, ktorej sa chceme touto cestou poďakovať, sme mali možnosť rozšíriť záchranársku výbavu potrebnou […]

Read More