Našim poslaním je vyhľadávanie nezvestných osôb, záchrana ľudských životov, poskytovanie pomoci a spolupodieľanie sa na záchranných a pátracích akciách nasadením tímov psovod a pes.

Tréningy, cvičenia, aj náročné skúšky záchranárskych psov sme schopní realizovať len vďaka dobrovoľným darom.

Budeme vďační, ak podporíte našu činnosť darovaním 2% z Vašich daní a pomôžte s nami zachraňovať ľudské životy.

Ako to urobiť ?

Som zamestnanec a zamestnávateľ za mňa robí ročné zúčtovanie:
 • Najneskôr do 15. 2. 2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Požiadajte zamestnávateľa o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane z príjmov za rok minulý – rok 2021.
 • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  • 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v minulom roku ( 2020 ) neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  • 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v minulom roku ( 2020 ) odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v minulom roku dobrovoľnícky pracovali.
 • Vyplňte vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby v roku 2021.
 • Uveďte sumu dane, ktorú za Vás zaplatil zamestnávateľ (je to suma z riadku 24 v Potvrdení o zaplatení dane). V riadku 13 napíšte 2% (3%) z tejto sumy zaokrúhlené na eurocenty nadol. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. V riadku 14 uvediete dátum z riadku 26 v Potvrdení o zaplatení dane. V prípade preplatku na dani z ročného zúčtovania preddavkov na daň sa uvedie 31.marec zdaňovacieho obdobia v ktorom sa toto vyhlásenie podáva;
 • Tlačivá (Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti a Vyhlásenie o poukázaní) zašlete alebo odnesiete na príslušný daňový úrad podľa Vášho bydliska do 30.4.2022 (nezabudnite si odložiť doklad o tom, že ste Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2% zaplatenej dane odovzdali, alebo zaslali na daňový úrad)
Som Fyzická osoba, ktoré si sama podáva daňové priznanie:
 • V Daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech jedného prijímateľa. Vyplňte nasledovné údaje:
  • IČO: 50094017
  • Právna forma: Občianske združenie
  • Obchodné meno (názov): Občianske združenie CaSaVit RESCUE SOVAKIA
   Sídlo: Podzáhradná 49, Bratislava 82107
 • Výpočet 2% alebo (3%):
  • 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne3 €.
  • 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v minulom roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v minulom roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate.
 • Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj „Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti“!
Podávam daňové priznanie ako právnická osoba:
 • Ak ste v roku 2021 až do termínu na podanie DP na zaplatenie dane v roku 2021  nepoukázali finančný dar minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať iba 1% z dane. V príslušnej kolónke daňového priznania vyznačíte, že poukazujete iba 1% z dane.
 • Ak ste v roku 2021až do termínu na podanie DP na zaplatenie dane v roku 2021 poukázali finančný dar minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať 2% z dane. V príslušnej kolónke daňového priznania vyznačíte, že poukazujete 2% z dane..

Tlačivá