CaSaVit RESCUE Slovakia je občianske združeniedobrovoľných kynológov záchranárov, ktorého hlavným cieľom je vyhľadávanie nezvestných osôb,záchrana ľudských životov, poskytovanie pomocia spolupodieľanie sa na záchranných a pátracíchakciách nasadením tímov psovod a pes.

Členovia CaSaVit RESCUE Slovakia psov dlhodobo pripravujú  na tréningoch na cvičisku, v lese, na lúkach, na ruinách a trenažéroch, pretože psy potrebujú cvičiť v rôznych prostrediach a situáciách tak, aby boli schopní zvládať a pracovať v každej situácii a v neposlednom rade aby mohli byť nasadení do zásahu v reálnej situácii pri záchrane ľudského života.