Skúšky IPOR – Martin

Minulú sobotu Dog Rescue Slovakia usporiadala v Martine skúšky podľa skúšobného poriadku IPOR.

Za nás sa skúškok zúčastnila Janka Jurášková s Magnou, ktorým sa podarilo úspešne zložiť skúšku RH FL-V (182b), a Maťo Marcin s Elvisom, ktorí zas úspešne zložili skúšku RH T-A (253b).

Obom gratulujeme a organizátorom ďakujeme.